Tato stránka neslouží k prezentaci mojí sbírky, pokud budete mít zájem, ozvěte se mi, rád Vás svojí sbírkou provedu.
Budete se tak moct alespoň na chvíli ocitnout v dobách dávno minulých..
Proč sbírám stará rádia?
Protože mě baví, vracet těmto starým radiopřijímačům, které snesu zaprášené a špinavé z půdy, kde ležely několik desítek let, jejich původní lesk a krásu. Nesnažím se, aby rádio za každou cenu hrálo, mojí snahou je rádio zrenovovat do stavu, který se co nejvíc blíží tomu, kdy opustilo výrobní linku. Mým cílem je zrenovovat staré rádio tak, aby obsahovalo co možná nejvíce originálních dílů a součástek a to i za cenu, že nebude hrát. To je pro mě nejdůležitější a na to kladu největší důraz při svém sbírání. Chtěl bych, aby rádia v mojí sbírce měla určitou vypovídací hodnotu, ze které by mohla těžit i budoucí generace. To je asi v kostce to, co mě na sbírání starých rádií baví...

Sbírám stará rádia a vše, co souvisí s historií radiotechniky

  • stará rádia a krystalky
  • elektronky (radiolampy), reproduktory (ampliony)
  • starou radioliteraturu (dobové reklamy, časopisy, prospekty, koncese..)
  • staré radiosoučástky

    Budu rád, když mi rádio, které Vám jen tak bez užitku leží na půdě nebo ve sklepě, nabídnete. Takové rádio může obohatit moji sbírku anebo, i když bude v dezolátním stavu, může posloužit ke kompletaci jiného rádia, které už ve sbírce mám.

  • V případě, že mi můžete některou z uvedených věcí nabídnout, kontaktujte mě, prosím, na telefonu 724 285 331 nebo emailu jan.polak2008@seznam.cz Děkuji.